Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
15

II K 205/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) nie można przyjąć konstrukcji umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego przez oskarżoną, która obiektywnie nie podejmowała elementarnie nieprawidłowego manewru i nie łamała przepisów prawa drogowego w sposób rażący (...). Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że tego rodzaju naruszenie (...) może być udziałem każdego kierowcy
Sygn. akt II K 205/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – B. M. po rozpoznaniu dnia 21.05.2015r., 24.08.2015r., 30.11.2015r., 28.12.2015r., 15.02.2016r. sprawy: A. S. (1) z d. M. urodz. (...) w m. W. córki S. i R. z d. T. oskarżonej o to, że: w dniu 23 grudnia 2014r. około godziny 13:04 w ruchu lądowym na t
Czytaj więcej»

II K 539/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...)obrona każdorazowo musi być konieczna, a ewentualny stan wzburzenia (strachu) wyłączający karalność - usprawiedliwiony. Użycie śmiercionośnego narzędzia jakim jest nóż nie może być bezwarunkowe, nawet jeżeli zaatakowany nie odpowiada za skutek swojej interakcji.
Sygn. akt II K 539/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Ł. P. po rozpoznaniu dnia 15.09.2015r., 15.10.2015r., 15.12.2015r. sprawy: H. D. urodz. (...) w E. syna J. i D. z d. J. oskarżonego o to, że: w dniu 21 kwietnia 2015 roku w E. przy ul. (...) poprzez ugodzenie nożem spowodował ciężki uszczerbek na zd
Czytaj więcej»

II K 1013/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Na możliwość objęcia wyrokiem łącznym kary pozbawienia wolności i kar ograniczenia wolności nie wpływa fakt, iż zasadnicza kara łączna ograniczenia wolności została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności - choćby w całości wykonaną.
Sygn. akt II K 1013/13 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Wandy Kamińskiej po rozpoznaniu dnia 19.12.2013r. sprawy: Ł. C. urodz. (...) w E. syna W. i A. z d. S. skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Ełku: 1 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie II K 1064/09 za następujące czyny: - za czyn
Czytaj więcej»

II K 1166/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem stosowania instytucji z art. 387 kpk jest ustalenie niebudzących wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa zarzuconego oskarżonemu. Do tego nie jest konieczne przyznanie się oskarżonego do winy. O tym decydować mogą pozostałe, nie budzące wątpliwości, dowody przeprowadzone w toku postępowania.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2014r. Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Dawidowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Surgiewicz w obecności Prokuratora – Beaty Marchel - Leszczyńskiej po rozpoznaniu w dniu 13.05.2014r. sprawy M. K. rodowe B. urodz. (...) w E. syna J. i H. z d. R. oskarżonego o to, że: w dniu 29 kwietnia 2013r. około godziny 21.50 w E. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, dokonał rozboju
Czytaj więcej»

II K 145/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-01-15

Data publikacji: 2015-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydaje się, że na tym etapie postępowania przygotowawczego zapomniano o treści art. 7 kpk, który mówi, że organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Zdaniem Sądu ta zasada została naruszona, poprzez oderwaną od doświadczenia i logiki ocenę materiału dowodowego w postaci zeznań świadków ( ) w konfrontacji z innymi dowodami. Zeznania ich zostały przyjęte za w pełni wiarygodne, pomimo pozostawania ich w jawnej sprzeczności z obiektywnymi faktami. Sąd stoi na stanowisku, że zeznania te należy traktować jako pomówienie i próbę umniejszenia własnej odpowiedzialności karnej ( a w zasadzie uniknięcia jej odpowiedzialności - przecież przeciwko tym osobom nie toczy się żadne postępowanie karne dotyczące ich zachowania, a oni występują jako główni świadkowie oskarżenia w niniejszej sprawie ). Wprawdzie, pomówienie jest w ujęciu prawa karnego procesowego dowodem podlegającym ocenie na równi z innymi dowodami. Może on być dowodem winy, o ile jest logiczny, stanowczy, konsekwentny, zgodny z logiką wypadków, nie stanowi przerzucenia winy na inną osobę, czy umniejszania własnej odpowiedzialności karnej ( wyrok SA w Szczecinie z dnia 15.05.2014r. II Aka 59/14 ). Niniejsze zeznania tych świadków nie są zgodne z logiką wypadków, stanowią też próbę uniknięcia odpowiedzialności za swoje czyny.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2015r. Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Dawidowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Surgiewicz w obecności Prokuratora – Łukasza Paradowskiego po rozpoznaniu w dniu 18.09.;13.11.2014r.;15.01.2015r. sprawy M. N. , s. S. i A. z d. H. urodz. (...) w G. oskarżonego o to, że: w dniu 14 października 2012r. około godziny 00:00 w E. przed lokalem (...) przy ul. (...) dokonał uszkodzenia ciała S. S. (
Czytaj więcej»

II K 622/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-10-23

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) zachowanie sprawcy powracającego na miejsce zdarzenia po wykonanym telefonie, telefonującego z tego samego miejsca i używającego charakterystycznych słów wskazuje, że nie jest to jedynie wykorzystanie nadarzającej się okazji, ale istnieje tu tzw. zamiar odnawialny, który spełnia warunki opisane w art. 12 kk (...)
Sygn. akt II K 622/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Wandy Kamińskiej po rozpoznaniu dnia 23.10.2014r. sprawy: M. M. urodz. (...) w E. syna S. i Z. z d. K. oskarżonego o to, że: w dniu 26.02.2014 r. i w dniu 03.03.2014 r. w E. , działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego z
Czytaj więcej»

II K 301/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosując ustawę karną w aktualnie obowiązującym brzmieniu Sąd był zobligowany do zastosowania przepisów prawa cywilnego, a w konsekwencji - ustawowych odsetek jako instytucji tej gałęzi prawa (...)
Sygn. akt II K 301/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Wandy Kamińskiej po rozpoznaniu dnia 10.08.2015r., 24.09.2015r., 15.10.2015r. sprawy: P. W. urodz. (...) w W. syna B. i E. z d. W. oskarżonego o to, że: w dniu 25 lipca 2013 r. działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, dokonał kradzieży
Czytaj więcej»

II K 691/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: tylko kara bezwzględna, z jej dominującą rolą prewencyjną jest odpowiednią "odpłatą" za lekceważące i wyjątkowo niebezpieczne dla innych uczestników ruchu zachowanie
Sygn. akt II K 691/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Łukasza Paradowskiego po rozpoznaniu dnia 03.11.2015r. sprawy: E. D. (1) urodz. (...) w P. syna E. i J. z d. P. oskarżonego o to, że: w dniu 24 lipca 2015 roku ok. godz. 21:35 w ruchu lądowym w miejscowości D. , gm. P. , prowadził samochód osobowy
Czytaj więcej»

IV P 128/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2015-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dyskryminacją nie jest każde nierównomierne traktowanie pracowników lecz wyłącznie te, które ma charakter nieuzasadniony. Bez skutecznego wytoczenia powództwa kwestionującego wypowiedzenie umowy o pracę można w tym postępowaniu powoływać się na to wypowiedzenie jako dyskryminujące.
Sygn. akt IV P 128/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Ełku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lewczuk Ławnicy: R. H. H. L. Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Januszczyk - Rek po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015 r. w Ełku sprawy z powództwa W. T. przeciwko Publicznemu Gimnazjum w P. o odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu I Oddala powództwo; II Zwalnia powódkę od ponoszenia kosztó
Czytaj więcej»

II K 606/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Faktyczne prowadzenie przedmiotowej działalności przez B.K. upoważnia do przyznania jej przymiotu pokrzywdzonego jako osoby bezpośrednio dotkniętej inkryminowanym zachowaniem.
Sygn. akt II K 606/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Ł. P. po rozpoznaniu dnia 13.01.2015r., 12.02.2015r., 04.03.2015r., 05.05.2015r. sprawy: 1/ J. W. urodz. (...) w E. syna E. i M. z d. K. 2/ M. Ż. (1) urodz. (...) w E. syna A. i W. z d. K. oskarżonych o to, że: w dniu 29.12.2013 roku w godz. 10.40 – 10
Czytaj więcej»