Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
15

II K 205/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) nie można przyjąć konstrukcji umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego przez oskarżoną, która obiektywnie nie podejmowała elementarnie nieprawidłowego manewru i nie łamała przepisów prawa drogowego w sposób rażący (...). Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że tego rodzaju naruszenie (...) może być udziałem każdego kierowcy
Sygn. akt II K 205/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – B. M. po rozpoznaniu dnia 21.05.2015r., 24.08.2015r., 30.11.2015r., 28.12.2015r., 15.02.2016r. sprawy: A. S. (1) z d. M. urodz. (...) w m. W. córki S. i R. z d. T. oskarżonej o to, że: w dniu 23 grudnia 2014r. około godziny 13:04 w ruchu lądowym na t
Czytaj więcej»

II K 622/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-10-23

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) zachowanie sprawcy powracającego na miejsce zdarzenia po wykonanym telefonie, telefonującego z tego samego miejsca i używającego charakterystycznych słów wskazuje, że nie jest to jedynie wykorzystanie nadarzającej się okazji, ale istnieje tu tzw. zamiar odnawialny, który spełnia warunki opisane w art. 12 kk (...)
Sygn. akt II K 622/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Wandy Kamińskiej po rozpoznaniu dnia 23.10.2014r. sprawy: M. M. urodz. (...) w E. syna S. i Z. z d. K. oskarżonego o to, że: w dniu 26.02.2014 r. i w dniu 03.03.2014 r. w E. , działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego z
Czytaj więcej»

IV P 128/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2015-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dyskryminacją nie jest każde nierównomierne traktowanie pracowników lecz wyłącznie te, które ma charakter nieuzasadniony. Bez skutecznego wytoczenia powództwa kwestionującego wypowiedzenie umowy o pracę można w tym postępowaniu powoływać się na to wypowiedzenie jako dyskryminujące.
Sygn. akt IV P 128/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Ełku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lewczuk Ławnicy: R. H. H. L. Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Januszczyk - Rek po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015 r. w Ełku sprawy z powództwa W. T. przeciwko Publicznemu Gimnazjum w P. o odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu I Oddala powództwo; II Zwalnia powódkę od ponoszenia kosztó
Czytaj więcej»

IV P 218/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2014-12-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: o ustaleniu charakteru umowy nie może przesądzać jednoznacznie jeden jej element ale całokształt okoliczności faktycznych, które pozwalają na odróżnienie stosunku pracy o innych stosunków prawnych do niego zbliżonych
Sygn. akt IV P 218/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ełku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lewczuk Ławnicy: J. S. R. H. Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Januszczyk - Rek po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Ełku sprawy z powództwa M. K. przeciwko Nadleśnictwu E. w M. o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę I. Ustala, że powódka M. K. była zatrudniona w pozwanym Nadleśnictwie E. w M. w okr
Czytaj więcej»

II K 1198/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której zamiar zaboru w celu przywłaszczenia pojawił się w stosunku do mienia, którego zbycie, czy zezłomowanie byłoby w zasadzie niemożliwe (...). A zatem sposób działania oskarżonego i spowodowane skutki w mieniu pokrzywdzonych kwalifikowały zdarzenie jako występki opisane w art. 289§2 kk.
Sygn. akt II K 1198/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Rusewicz przy udziale oskarżyciela publicznego Jana Mikuckiego po rozpoznaniu dnia 6.03.2014r. sprawy: W. B. urodz. (...) w E. syna T. i H. z d. W. oskarżonego o to, że: I w dniu 28 października 2013 roku około godziny 02:25 w ruchu lądowym w E. na ul. (...) prowadził samochód osobowy
Czytaj więcej»

II K 1166/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem stosowania instytucji z art. 387 kpk jest ustalenie niebudzących wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa zarzuconego oskarżonemu. Do tego nie jest konieczne przyznanie się oskarżonego do winy. O tym decydować mogą pozostałe, nie budzące wątpliwości, dowody przeprowadzone w toku postępowania.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2014r. Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Dawidowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Surgiewicz w obecności Prokuratora – Beaty Marchel - Leszczyńskiej po rozpoznaniu w dniu 13.05.2014r. sprawy M. K. rodowe B. urodz. (...) w E. syna J. i H. z d. R. oskarżonego o to, że: w dniu 29 kwietnia 2013r. około godziny 21.50 w E. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, dokonał rozboju
Czytaj więcej»

II K 51/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zbyt surowy wymiar kary grzywny zasadniczo prowadzi do sytuacji, w której sprawca a priori zakłada, że jej nie uiści, co kończy się zamianą kary grzywny na karę izolacyjną (...). Dlatego za zupełnie mylną należy uznać praktykę polegającą na automatycznym powiązaniu jej wysokości z wymiarem podatku narażonego na uszczuplenie.
Sygn. akt II K 51/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności oskarżyciela publicznego K. K. z Urzędu Celnego w O. po rozpoznaniu dnia 10.04.2014r. sprawy: Z. J. (1) urodz. (...) w K. syna T. i A. z d. D. oskarżonego o to, że: w dniu 12 lipca 2013r. w E. w pomieszczeniach garażu przy ul. (...) (...) oraz w miejscowości (...
Czytaj więcej»

II K 295/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-04-07

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli sprawca prowokuje zachowanie pokrzywdzonego poprzez próbę zadania uderzenia, to kontrakcja tego ostatniego nie może zostać uznana za bezpośredni i bezprawny zamach
Sygn. akt II K 295/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Wandy Kamińskiej po rozpoznaniu dnia 10.09.2013r., 14.11.2013r., 3.04.2014r. sprawy: R. K. urodz. (...) w K. syna S. i B. z d. Z. oskarżonego o to, że: w dniu 25 grudnia 2012r. w miejscowości W. , gm. P. , gryząc za palec V ręki prawej W. W. (1) spo
Czytaj więcej»

II K 539/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...)obrona każdorazowo musi być konieczna, a ewentualny stan wzburzenia (strachu) wyłączający karalność - usprawiedliwiony. Użycie śmiercionośnego narzędzia jakim jest nóż nie może być bezwarunkowe, nawet jeżeli zaatakowany nie odpowiada za skutek swojej interakcji.
Sygn. akt II K 539/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Ł. P. po rozpoznaniu dnia 15.09.2015r., 15.10.2015r., 15.12.2015r. sprawy: H. D. urodz. (...) w E. syna J. i D. z d. J. oskarżonego o to, że: w dniu 21 kwietnia 2015 roku w E. przy ul. (...) poprzez ugodzenie nożem spowodował ciężki uszczerbek na zd
Czytaj więcej»

II K 606/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Faktyczne prowadzenie przedmiotowej działalności przez B.K. upoważnia do przyznania jej przymiotu pokrzywdzonego jako osoby bezpośrednio dotkniętej inkryminowanym zachowaniem.
Sygn. akt II K 606/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Ł. P. po rozpoznaniu dnia 13.01.2015r., 12.02.2015r., 04.03.2015r., 05.05.2015r. sprawy: 1/ J. W. urodz. (...) w E. syna E. i M. z d. K. 2/ M. Ż. (1) urodz. (...) w E. syna A. i W. z d. K. oskarżonych o to, że: w dniu 29.12.2013 roku w godz. 10.40 – 10
Czytaj więcej»