Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
13

II K 1198/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której zamiar zaboru w celu przywłaszczenia pojawił się w stosunku do mienia, którego zbycie, czy zezłomowanie byłoby w zasadzie niemożliwe (...). A zatem sposób działania oskarżonego i spowodowane skutki w mieniu pokrzywdzonych kwalifikowały zdarzenie jako występki opisane w art. 289§2 kk.
Sygn. akt II K 1198/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Rusewicz przy udziale oskarżyciela publicznego Jana Mikuckiego po rozpoznaniu dnia 6.03.2014r. sprawy: W. B. urodz. (...) w E. syna T. i H. z d. W. oskarżonego o to, że: I w dniu 28 października 2013 roku około godziny 02:25 w ruchu lądowym w E. na ul. (...) prowadził samochód osobowy
Czytaj więcej»

II K 205/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) nie można przyjąć konstrukcji umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego przez oskarżoną, która obiektywnie nie podejmowała elementarnie nieprawidłowego manewru i nie łamała przepisów prawa drogowego w sposób rażący (...). Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że tego rodzaju naruszenie (...) może być udziałem każdego kierowcy
Sygn. akt II K 205/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – B. M. po rozpoznaniu dnia 21.05.2015r., 24.08.2015r., 30.11.2015r., 28.12.2015r., 15.02.2016r. sprawy: A. S. (1) z d. M. urodz. (...) w m. W. córki S. i R. z d. T. oskarżonej o to, że: w dniu 23 grudnia 2014r. około godziny 13:04 w ruchu lądowym na t
Czytaj więcej»

IV P 128/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2015-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dyskryminacją nie jest każde nierównomierne traktowanie pracowników lecz wyłącznie te, które ma charakter nieuzasadniony. Bez skutecznego wytoczenia powództwa kwestionującego wypowiedzenie umowy o pracę można w tym postępowaniu powoływać się na to wypowiedzenie jako dyskryminujące.
Sygn. akt IV P 128/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Ełku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lewczuk Ławnicy: R. H. H. L. Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Januszczyk - Rek po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015 r. w Ełku sprawy z powództwa W. T. przeciwko Publicznemu Gimnazjum w P. o odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu I Oddala powództwo; II Zwalnia powódkę od ponoszenia kosztó
Czytaj więcej»

II K 622/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-10-23

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) zachowanie sprawcy powracającego na miejsce zdarzenia po wykonanym telefonie, telefonującego z tego samego miejsca i używającego charakterystycznych słów wskazuje, że nie jest to jedynie wykorzystanie nadarzającej się okazji, ale istnieje tu tzw. zamiar odnawialny, który spełnia warunki opisane w art. 12 kk (...)
Sygn. akt II K 622/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Wandy Kamińskiej po rozpoznaniu dnia 23.10.2014r. sprawy: M. M. urodz. (...) w E. syna S. i Z. z d. K. oskarżonego o to, że: w dniu 26.02.2014 r. i w dniu 03.03.2014 r. w E. , działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego z
Czytaj więcej»

II K 1166/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem stosowania instytucji z art. 387 kpk jest ustalenie niebudzących wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa zarzuconego oskarżonemu. Do tego nie jest konieczne przyznanie się oskarżonego do winy. O tym decydować mogą pozostałe, nie budzące wątpliwości, dowody przeprowadzone w toku postępowania.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2014r. Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Dawidowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Surgiewicz w obecności Prokuratora – Beaty Marchel - Leszczyńskiej po rozpoznaniu w dniu 13.05.2014r. sprawy M. K. rodowe B. urodz. (...) w E. syna J. i H. z d. R. oskarżonego o to, że: w dniu 29 kwietnia 2013r. około godziny 21.50 w E. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, dokonał rozboju
Czytaj więcej»

IV P 218/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2014-12-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: o ustaleniu charakteru umowy nie może przesądzać jednoznacznie jeden jej element ale całokształt okoliczności faktycznych, które pozwalają na odróżnienie stosunku pracy o innych stosunków prawnych do niego zbliżonych
Sygn. akt IV P 218/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ełku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lewczuk Ławnicy: J. S. R. H. Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Januszczyk - Rek po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Ełku sprawy z powództwa M. K. przeciwko Nadleśnictwu E. w M. o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę I. Ustala, że powódka M. K. była zatrudniona w pozwanym Nadleśnictwie E. w M. w okr
Czytaj więcej»

IV P 21/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-09-02

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i ze starannością ma charakter podstawowego obowiązku pracowniczego i jego naruszenie może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Zachowania rutynowe wbrew regulaminom i instrukcjom usprawiedliwiają surowe potraktowanie pracownika.
Sygn. akt IV P 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Ełku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lewczuk Ławnicy: J. S. (1) R. H. Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Januszczyk - Rek po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2014 r. w Ełku na rozprawie sprawy z powództwa D. Ł. przeciwko (...) S. A. Oddział B. o przywrócenie do pracy I Oddala powództwo; II Zwalnia powoda od ponoszenia kosztów procesu, w tym kosztów zastę
Czytaj więcej»

II K 691/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: tylko kara bezwzględna, z jej dominującą rolą prewencyjną jest odpowiednią "odpłatą" za lekceważące i wyjątkowo niebezpieczne dla innych uczestników ruchu zachowanie
Sygn. akt II K 691/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności Prokuratora – Łukasza Paradowskiego po rozpoznaniu dnia 03.11.2015r. sprawy: E. D. (1) urodz. (...) w P. syna E. i J. z d. P. oskarżonego o to, że: w dniu 24 lipca 2015 roku ok. godz. 21:35 w ruchu lądowym w miejscowości D. , gm. P. , prowadził samochód osobowy
Czytaj więcej»

II K 51/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zbyt surowy wymiar kary grzywny zasadniczo prowadzi do sytuacji, w której sprawca a priori zakłada, że jej nie uiści, co kończy się zamianą kary grzywny na karę izolacyjną (...). Dlatego za zupełnie mylną należy uznać praktykę polegającą na automatycznym powiązaniu jej wysokości z wymiarem podatku narażonego na uszczuplenie.
Sygn. akt II K 51/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Dźwilewski Protokolant: st. sekr. sąd. Andrzej Jakubik w obecności oskarżyciela publicznego K. K. z Urzędu Celnego w O. po rozpoznaniu dnia 10.04.2014r. sprawy: Z. J. (1) urodz. (...) w K. syna T. i A. z d. D. oskarżonego o to, że: w dniu 12 lipca 2013r. w E. w pomieszczeniach garażu przy ul. (...) (...) oraz w miejscowości (...
Czytaj więcej»

II K 145/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ełku

Data orzeczenia: 2015-01-15

Data publikacji: 2015-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydaje się, że na tym etapie postępowania przygotowawczego zapomniano o treści art. 7 kpk, który mówi, że organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Zdaniem Sądu ta zasada (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2015r. Sąd Rejonowy w Ełku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Dawidowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Surgiewicz w obecności Prokuratora – Łukasza Paradowskiego po rozpoznaniu w dniu 18.09.;13.11.2014r.;15.01.2015r. sprawy M. N. , s. S. i A. z d. H. urodz. (...) w G. oskarżonego o to, że: w dniu 14 października 2012r. około godziny 00:00 w E. przed lokalem (...) przy ul. (...) dokonał uszkodzenia ciała S. S. (
Czytaj więcej»